Kunne gått skikkelig ille: Kjørte i feil kjørebane på E6

foto