– Det kommer samfunnet og frivilligheten til gode

foto