– Det foreligger ikke noe forslag om å privatisere veger

foto