Bretter opp ermene og tar imot 200 flyktninger

foto