Hun skal gi svar på hvordan det er å flytte til Verdal

foto