Søkerlista til fagsjef-stillingen er klar - den var tynn

foto