Hun kjente lenge på at hun ikke passet inn. Nå vil Ingrid løfte frem de som føler seg utenfor

foto