Vil nesten doble vanngebyret. Planlegger kjempeprosjekt til 160 millioner kroner

foto