Det populære tilbudet gir bedre bevegelighet og færre fall og ulykker

foto