Statens veivesen har torsdag hatt kontroll i Verdal med fokus på tunge kjøretøy, vinterutrustning og sosial dumping.

Det opplyser kontrolleder Mariusz Lukasz Szymczyk.

– Vi jobber hele tiden for å bedre trafikksikkerheten for alle trafikanter, og har en nullvisjon for hardt skadde eller drepte i trafikken, skriver han i kontrollrapporten.

Kontrollerte 53 kjøretøy

Til sammen kjørte 53 tunge kjøretøy over vekta på kontrollstasjonen, og ti av dem ble plukket ut til utvidet kontroll.

For én av dem som ble kontrollert endte det med anmeldelse for å ikke ha sikret lasten tilstrekkelig.

– Et vogntog var lastet med stålplater som veide til sammen rundt 29.000 kilo. Kontrollen avdekket manglende sikring av last forover (i kjøreretning) på 11.500 kilo. Føreren blir anmeldt for forholdet og måtte sikre last før videre kjøring, opplyser Szymczyk.

Et annet vogntog som passerte kontrollen var last 2.800 kilo for tungt, som resulterte i gebyr for overlast. Kjøretøyet måtte lastes av før det kunne kjøre videre.

– For å unngå sosial dumping

To andre førere fikk også bruksforbud for at baklys var dekket av snø og for manglende registreringsdokument ved bruk av utenlandsk kjøretøy i Norge.

Ellers ble det gitt én advarsel i henhold til reglene for kjøre- og hviletid.

– Ved å kontrollere at kjøre og hviletid er i henhold til regelverk og at kjøretøyet ikke er lastet med mer enn tillatt, gjør vi det vi kan for å unngå sosial dumping i bransjen, skriver Szymczyk.