Væpnet politi fikk kontroll på utagerende mann

foto