Mistenker sykdom blant husdyr - besetninger båndlagt

foto