Nord universitet, som mottok Kjerkols masteroppgave, skal ta stilling til tekstlikhetene etter flere plagiatanklager.

Da Dagens Næringsliv ba om innsyn i all dialog som har vært mellom personer tilknyttet Helse- og omsorgsdepartementet og Nord universitet, svarte Helsedepartementet følgende:

«I den grad statsråden er i kontakt med Nord universitet, er dette i rollen som tidligere student, og ikke som statsråd i departementet. Eventuelle dokumenter knyttet til dette, vil derfor ikke være saksdokument i departementet».

Denne begrunnelsen møter kritikk fra offentlighetsekspert.

– Jeg synes dette er lite tillitvekkende i en sak som nettopp reiser spørsmål om tillit. Kjerkol er statsråd. Selv om hun var student ved Nord universitet, mener jeg det er åpenbart at kontakt hun i dag har med universitetet, har offentlighetens interesse, sier offentlighetsekspert Kristine Foss til avisen.

I sin skriftlige begrunnelse viser Helsedepartementet til offentlighetsloven, som åpner for at dokumenter en medarbeider mottar i en annen egenskap enn som ansatt i organet, ikke regnes som et saksdokument det kan gis innsyn i.

Til tross for at det rettslig sett kan være riktig at Kjerkols dialog med universitetet om private forhold i utgangspunktet faller utenfor innsynsretten, mener Foss at omstendighetene nå er ganske annerledes fordi saken reiser spørsmål om tilliten til Kjerkol som statsråd.