Kan spare millioner på å privatisere kommunal veg - nå skal de se på muligheten