Dømt til fengsel i over seks år etter grove overgrep