Tok opp lave kveldstillegg - erkjenner at de har en veg å gå