Hadde håpet å slippe fri fra varetekt - det sa retten klart nei til