Avslag på utvendig tilbygg, ja til fradeling av kårhus og oppsetting av støyskjerm

foto