Dette er blitt et vanlig syn langs vegene: - Kan fort bli dyrt

foto