Sigrid Sivertsen Haugan fra Levanger fikk et tøft møte med israelsk grensepoliti da hun skulle reise inn til universitetet Birzeit i Ramallah på Vestbredden etter sommerferien. Hun dro dit 30. august, og på flyplassen Ben Gurion ble hun pågrepet og tatt hånd om av grensepoliti og avhørt i flere timer på flyplassen. Deretter ble hun og en svensk medstudent fraktet til et varetektssenter for deportasjon. På sin egen Facebook-konto dagen etter, skrev hun følgende (oversatt fra engelsk, journ. anm.):

- I går ble jeg nektet innreise av israelske grensevakter og ble avhørt i flere timer. Jeg ble ropt til, truet og forsøkt lurt og tvunget til å gi informasjon om meg selv, andre Birzeit-studenter, palestinske aktivister og mine venner. Etter flere timer med dette, ble jeg fortalt at jeg ikke får reise inn i Israel de neste ti årene, og jeg ble satt i fengsel. Alle tingene mine, inkluder pass og telefon, ble tatt fra meg. Jeg ble låst inn i et lite rom med andre mennesker som skulle deporteres, hvorav enkelte hadde vært der i en uke. Heldigvis hjalp den norske ambassaden meg ut etter en dag, og ikke fem dager som jeg skulle være der, skriver hun på sin egen Facebook-side.

NTNU-utveksling

Sivertsen Haugan studerer sosialantropologi ved NTNU i Trondheim, og har igjen ett år av bachelorgraden. Som en del av studieløpet valgte hun å ta to semestre ved Birzeit-universitetet, gjennom utvekslingsprogrammet mellom de to universitetene. Men innreisen skjer via et svært strengt grensepoliti, som ikke godtar internasjonale studenter på palestinsk side.

Fordi hun allerede hadde en registrert innreise til landet i passet, ble hun trolig hanket inn av grensepolitiet på flyplassen. Hun var forberedt på å bli stanset, og hadde etter råd fra andre bestemt seg for å ikke si at hun skulle studere ved Birzeit – et universitet som Israel ikke anerkjenner.

- De var nok ikke spesielt ute etter meg, men de så visumet i passet. Og under avhørene antar jeg de sjekket telefon og mail, sier hun.

Etter fem-seks timer i avhør, og etter at de fant en fersk mail fra universitetet, måtte hun innrømme at hun skulle studere i Ramallah.

- Bare småtteri

Sivertsen Haugan legger til at hennes opplevelse tross alt er liten sammenlignet med hva palestinere møter hver dag.

- Det er en utrolig merkelig situasjon for meg å være i, når jeg ikke har gjort noe galt. Men det er bare småtteri sammenlignet med hva palestinerne har gått gjennom i flere tiår. De opplever daglig diskriminering og overgrep fra israelske soldater og bosettere, sier hun.

Hun roser samtidig palestinerne og mener at Ramallah og Birzeit-universitetet kan anbefales for alle som ønsker å oppleve landet.

- Det er viktig å ikke bare se på landet som et konfliktområde.

Nektes innpass

Da hun ble satt i varetekt, ble hun fratatt pass og telefon. Hjemme i Norge var det moren som tok kontakt med UD og den norske ambassaden. Takket være Sigrids bror, ble det satt fortgang i saken, og hun fikk reise hjem til Norge dagen etter.

- Nå har jeg fått en karantene mot innreise i ti år. Egentlig betyr det at jeg nektes innreise så lenge staten Israel eksisterer som den okkupasjonsmakten den er i dag. Likevel ønsker jeg meg tilbake en gang. Jeg har fått mange venner i Palestina, og det er det tyngste å måtte forlate, sier hun til Innherred.

- Ingen grunn til å stanse studenter

Beate Mikkelsen er kommunikasjonssjef ved den israelske ambassaden i Oslo, og sier til Innherred at det ikke er riktig at Israel "ikke godtar internasjonale studenter på palestinsk side". Det er ingen grunn til at Israel skal hindre internasjonale studenter fra å studere på palestinske universiteter på Vestbredden, sier hun og viser til at Sivertsen Haugan allerede har studert et semester ved Birzeit-universitetet, og inneværende semester har universitetet studenter fra blant annet USA og Europa.

Hun poengterer at internasjonale studenter ikke blir hindret i å reise til Vestbredden. Det er imidlertid et problem om universiteter oppfordrer studenter til bevisst å lyve om hva de skal ved innreise.

- Dette er noe man kanskje bør se nærmere på slik at lignende episoder kan unngås i fremtiden, sier hun.

Vær ærlig

Til universitetsavisa Under Dusken ved NTNU i Trondheim, hvor Sivertsen Haugan studerer, sier førstesekretær Dan Poraz ved Israels ambassade i Norge at det bare var de uriktige opplysningene som gjorde at NTNU-studenten ble nektet innreise.

– Det virker som om hun ikke fortalte sannheten på flyplassen, og om det er én ting du ikke bør gjøre, så er det å lyve. Folk reiser daglig inn i Palestina for å studere, det er ingenting i veien med det. Om du ikke er ærlig om formålet med reisen vil grensepolitiet bli mistenksomme. Jeg antar det var det som skjedde her, sier Poraz på generell basis til Under Dusken, og legger til at han ikke har fått spesifikke opplysninger om Haugans sak fra israelske myndigheter.

Til samme avis svarer Sivertsen Haugan at hun tror hun ikke ville sluppet inn uansett om hun hadde vært ærlig fra starten av.