Ønsker seg mest mulig kunnskap før kalkplan vedtas - fikk full støtte

foto