Odd Arne Lyng stiller seg uforstående til at noen skal ha noe å innvende mot fortsatt drift av helikopterplassen på Slottelid.

Fikk ny dispensasjon

På tirsdag behandlet komiteen for plan og samfunn saken om Midtnorsk Helikopterservices landingsplass på Slottelid. Det er Luftfartstilsynet som gir konsesjon til helikopterplassen, men kommunen har et ord med i laget når det gjelder dispensasjon fra kommunens arealplan. Det var ingen av medlemmene i komiteen som hadde noe i mot at Midtnorsk Helikopterservice skulle få fornyet konsesjonen, som nå må fornyes etter ti år. Noen av naboene synes imidlertid ikke å være like positivt innstilt.

Vil ha kontroll

I et brev til kommunen stiller naboene Bjørn Erik Haug og Hilde Gunn Slottemo spørsmål ved hvorvidt helikoptertrafikken foregår innenfor de tidspunktene den skal foregå. I brevet vises det til at Fylkesmannens miljøvernavdeling stilte som vilkår at trafikken skulle skje mellom klokken 07.00 og 22.00, samt at det ikke skulle være trafikk på søndager, da det ble gitt konsesjon i 2003. Haug og Slottemo oppfordrer kommunen til å undersøke hvorvidt de tidspunktene har blitt overholdt.

Hadde planer om Ørin

Slottemo og Haug lurer også på hvordan det går med planene om å flytte helikopterplassen til Ørin. Det var nemlig snakk om det da konsesjonen ble behandlet i 2003.

Brevet fra Slottemo og Haug har ikke blitt vurdert under den kommunale saksbehandlingen fordi saksbehandleren fikk det for sent. Det var imidlertid vedlagt saken som politikerne behandlet.

Ingen restriksjoner

Odd Arne Lyng i Midtnorsk Helikopterservice hadde rukket å skrive et brev som motsvar til brevet fra Slottemo og Haug og det brevet ble utdelt til politikerne. Lyng tilbakeviser at helikopterdriften er underlagt tidsrestriksjoner.

- Vi har en konsesjon fra luftfartstilsynet og der står det ikke noe om noen tidspunkt, sier Lyng.

Ikke flytte-behov

Lyng mener det ikke har vært behov for å flytte helikopterplassen fordi trafikken ikke har vært så stor at det er nødvendig. Han har imidlertid vært i dialog med kommunen om alternative steder, men det er foreløpig ikke noe som har ført til noe konkret.

Lyng tilbakeviser at det skjer mye flyging på søndager og andre ukurante tidspunkt. Hvis det forekommer så er det fordi det dukker opp akutte behov som under redning, søk eller nødbefaring etter uvær.