To brannbiler fra Innherred Brann og Redning er på vei til Flatanger for å bistå i katastrofebrannen. – Vi sender i alt 10 personer, fem fra Verdal og fem fra Levanger. Mannskapene skal avløse og hjelpe brannmannskap som har vært i aksjon en døgns tid, sier enhetsleder Arnstein Kvelstad i Innherred Brann og Redning.

Drøye to timers kjøretur

Innkalling til brannmannskapene på Innherred kom rundt klokka 11.45. Det vil ta et par timers kjøring før de er framme i Flatanger.

– Vil brannberedskapen i Verdal/Levanger bli endret på grunn av dette?

– Vi har nok folk og biler, så beredskapen er som den skal være, sier Arnstein Kvelstad.

Gnister fra ledningsnettet

Ifølge lensmann Nils Roger Duna i Flatanger oppsto brannen kl. 22.28 mandag kveld. Sannsynlig brannårsak er gnister fra ledningsnettet.  Brannområdet ligger på Sørneshalvøya, sørvest i Flatanger kommune. Der er det 33 fastboende personer i cirka 20 boenheter. I tillegg er det et stort antall hytter og fritidsboliger (totalt 77 stykker)  Det er også flere reiselivsanlegg, småbåthavn og kaianlegg i området. – Alle fastboende er evakuert og i sikkerhet, opplyser lensmann Duna.

Sterk vind, opp mot sterk storm, svært kupert terreng med lyng og delvis krattskog har gjort slukningsarbeidet vanskelig.

Samleplass på Zanzibar

Midlertidig samleplass for evakuerte ble etablert på Drageid leirskole. Endelig samleplass er etablert på Zanzibar på Lauvsnes, men mange av de evakuerte ønsker å bo hos slektninger å kjente.  Ifølge politiet var ingen av fritidseiendommene var i bruk på det aktuelle tidspunktet.  En del sauer og hester er blitt evakuert fra et gårdsbruk.

Stort skadeomfang

Det meldes om meget omfattende skadeomfang på bygningsmasser.  Det foreligger ikke fullstendig oversikt ennå, men en del av bygningsmassen på Hasvåg, Småværet og nærliggende områder er trolig inntakt.  Store deler av det 15 km2 store arealet er utbrent.  Infrastruktur i form av strøm og telefonnett er satt ut av drift.