Rektor bønnfalte politikerne om å få færre elever. Nå blir det egen sak før ferien.

foto