Blir løftet fram som klok og tøff etter at hun fortalte om sine egne opplevelser med barnevernet

foto
I et leserinnlegg i Innherred forrige uke, valgte Alex Brol å stå fram med sine opplevelser med barnevernet etter at hun frivillig gikk med på omsorgsovertakelse av sine to barn. Nå blir hun møtt med rosende ord og gode tilbakemeldinger i sosiale medier på grunn av sin åpenhet. Foto: Karin Jegtvik