Også på Respons' måling for Aftenposten går partiet tilbake. Norstat har utført månedlige meningsmålinger for NRK siden 2006 og har aldri registrert en dårligere måling for Fremskrittspartiet.

Om dette var valgresultatet, ville partiets stortingsgruppe blitt kuttet fra 29 til 19 medlemmer. Det er leder i partiets stortingsgruppe, Harald Tom Nesvik, lite fornøyd med.

- Men meningsmålinger spriker, og de går litt opp og ned. Nå driver vi med å utforme politikk og jobber med nytt statsbudsjett for 2015. Det er vi overbevist om at skal gjøre at vi øker på målingene igjen, sier Nesvik.

Verken tilbakegangen eller oppslutningen er like dårlig på Aftenposten-målingen. Der faller partiet 1,9 prosentpoeng til 12,6 prosent.

Høyre går fram 2,3 prosentpoeng på Norstats måling, fra 28,2 til 30,5 prosent. Arbeiderpartiet er størst med en oppslutning på 37,2, ned 0,1. Også Respons har Ap som største parti, og der går partiet en smule fram, 0,5 prosentpoeng økning til 33,7 prosent. Høyre lander på 31 prosent (+2,3).

For de øvrige partiene er det små utslag på begge målingene. Norstat gir Kristelig Folkeparti får 6,3 prosent, Senterpartiet 4,3 prosent, SV 4,2 prosent og Venstre 5,2 prosent. Miljøpartiet de Grønne får 3,1 prosent. Hos respons er tallene 5,2 prosent for KrF, 4,3 prosent for Sp, 3,7 prosent SV, 4,6 prosent for Venstre og 2,7 prosent for De Grønne.