Den 24. utgaven av Marsimartnan blir annerledes enn tidligere år. Det skjer etter at martnasaktører og arrangørene i Levanger kommune gikk sammen for å rydde opp og modernisere martnan etter fjorårets arrangement.

– Ikke gjem bort marsimartnan Marsimartnan bør flyttes opp i Kirkegata og ikke gjemmes bort i noen telt på torget, mener Knut Strugstad. Lager landsby

– Hovedkomiteen har jobbet videre med innspillene.  Dette har resultert i at Marsimartnan for 2014 vil fremstå med et martnasområde som skal være «en landsby i byen» med minst mulig plasttelt og mest mulig trebuer. I denne sammenheng har en satset på innleid lavvo som det sentrale samlingssted for sosial aktivitet og servering innomhus og for sted for kulturaktiviteter under martnan. I tillegg har en gjort betydelige endringer på selve torvområdet, skriver Ludvigsen i saksframlegget til formannskapet onsdag 15. januar. Der foreslås det å støtte martnan med 70.000 kroner i år.

Fyldig program

Den offisielle åpningen av Marsimartnan 2014 skjer på Torvet torsdag 27. februar. Tradisjonen tro blir det også Fakkelnatt, som i år har tema Grunnloven. Årets martnastema er mat, og Bondens marked er invitert til å delta. Det blir også Martnaskonsert i lavvoen på Torvet onsdag 26. februar med Levanger Musikkforening som arrangør.

Totalt budsjetterer arrangørene med å gå i balanse på et budsjett med 495.000 kroner i stipulerte inntekter.

– Marsimartnan er Levangers ubestridte fyrtårnsarrangement hvor våre handelstradisjoner og historie levendegjøres. Med fakkelnatta er arrangementet unikt. Med dette håper en å ha lagt til rette for trivelige vinterdager under årets Marsimartna, heter det i saksframlegget til formannskapet.