Eldrearbeid i Verdal har blitt satt på vent - men nå skal de komme igang igjen

Anne Kari Haugdal er kommunalsjef for helse og velferd i Verdal kommune.  Foto: Erlend Aune

nyhetsstudio

Kommunalsjef helse og velferd, Anne Kari Haugdal orienterte i siste eldrerådsmøte om reformen «Leve hele livet». Arbeidet har hatt stillstand på grunn koronapandemien. I september planlegges et dialogmøte, og det skal vedtas politisk en handlingsplan.