Fikk over 240.000 kroner i bot

nyhetsstudio
Magnhild Synnøve Mostad, Adresseavisen


Mandag holdt Statens vegvesen en kontroll av tungtrafikk ved deres kontrollstasjon i Verdal. Her gikk det stort sett veldig greit for seg, med kun fem bruksforbud, hvor fire av disse var lette å løse.