EU åpner grensene for 14 land. Det gjør ikke Norge.

nyhetsstudio

EU åpner sine yttergrenser for reisende fra 14 såkalte sikre land fra 1. juli. Norge vil foreløpig ikke åpne for land fra den samme listen.