Vil bosette så mange flyktninger

nyhetsstudio

Verdal kommune vurderer det som riktig å si ja til Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) anmodning om å bosette 21 flyktninger i 2021, og stiller seg positiv til en eventuell tilleggsanmodning i løpet av 2021.