Må sende inn støvmålinger fra steinbrudd

nyhetsstudio

10. juni 2020 ble det foretatt kontroll av støy- og støv ved Balhald steinbrudd i Verdal. Avvikene på støy er nå lukket, ifølge et brev fra Statsforvalteren i Trøndelag til Verdal kommune.