Søker om skjenkebevilling

Ingrid Selbek, Stine Sandseter, Kathrine Sandvold Lundgren og Ragnhild Ervik utgjør pikene på Bærja. 

nyhetsstudio

Det er søkt om skjenkebevilling ved Bærja Kafe i Vuku. I denne sammenheng har kommunen bedt politiet om vandelsvurdering av Ingrid Selbek, Stine Lyngseth Sandseter, Kathrine Lundgren, og Ragnhild Ervik. Dette er en vanlig prosedyre i forbindelse med bevillingssøknader der alkoholloven kommer inn i bildet.