Tilskudd til Veksttorget gir 29 arbeidsplasser

nyhetsstudio

Veksttorget i Verdal får støtte til varig tilrettelagt arbeid (VTA-plasser). Torget har fått svar på søknad om kommunalt driftstilskudd i 2021, og det er meldt om dette tilskuddet blir på 1.258.600 kroner. Tilskuddet skal knyttes til drift av 29 arbeidsplasser.