Nå øker ledigheten ganske kraftig igjen

  Foto: Gorm Kallestad

nyhetsstudio

De ferskeste tallene fra Nav forteller at 306 personer er helt uten jobb i Levanger midt i januar. I Verdal er tilsvarende tall 295. Det betyr at det er 2,9 prosent ledighet i Levanger og 3,9 prosent ledighet i Verdal.