Bedring i sykehusøkonomien

nyhetsstudio

Foreløpig årsregnskap for Helse Nord-Trøndelag ser ut til å bli avsluttet med et overskudd på 135 millioner kroner.