Brannalarm på Sykehuset Levanger

Det viste seg å være varmgang i en trafostasjon ved psykiatribygget ved Sykehuset Levanger.  Foto: Erlend Aune

nyhetsstudio

110-sentralen i Namdal melder ved 13-tiden at brannvesenet er på tur til Sykehuset Levanger.