To lokale jenter har søkt kjempepopulære lærlingeplasser i Innlandet

Læreplasser i ambulansetjenesten er populære, så populære at plassene i Innlandet er attraktive i hele Norge.  Foto: Erlend Aune

nyhetsstudio

Hele 223 gutter og jenter, kvinner og menn fra hele landet har søkt på de tjue læreplassene i ambulansetjenesten ved Sykehuset Innlandet. Det skriver Oppland Arbeiderblad.