Mener dette burde vært forkjørsveg

Vester-Volhaugvegen fremstår som en hovedveg, mener forslagsstilleren. 

nyhetsstudio

Tore Berg, som selv bor i Husbyvegen i Verdal, tok for et par uker siden kontakt med Statens vegvesen, hvor han la fram et ønske i en samtale med overingeniør Per Espen Knudsen: At Vester-Volhaugvegen får status som forkjørsveg.