Avskiltet på stedet

Litt av vegvesenets fangst under kontrollen natt til torsdag. 

nyhetsstudio

Ett av kjøretøyene som ble vinket inn på kontrollstasjonen i Verdal under nattens kontroll på E6 fikk klippet skiltene. Det fordi bilen ikke hadde godkjent EU-kontroll innen fristen. To andre som ikke hadde betalt omregistreringsavgift og fått godkjent teknisk etterkontroll fikk ordnet opp i dette på stedet og slapp avskilting.