Avlyser Blåmåkebuss-besøk

Bendik Sjømæling Nordgaard i The Flying Seagull Project. 

nyhetsstudio

Det var torsdag lagt opp til storfint besøk av The Flying Seagulls i Vuku bo- og helsetun og på Elneshøgda i Helgådalen.