Mener overgangsregler gjør det vanskeligere å gi lokale spillere sjansen

Robert Eriksson mener ordningen med utdanningskompensasjon må endres.

Styreleder i Levanger fotballklubb, Robert Eriksson (i midten), mener klubbene må sette seg ned for å finne en ny samarbeidsmodell.  Foto: Vegard Knudsen

Sport

Når en spiller melder overgang og går fra amatørkontrakt til profesjonell kontrakt, kan klubbene som har bidratt til spillerens utvikling fra og med sesongen spilleren fylte tolv år kreve utdanningskompensasjon.

For Levanger fotballklubb er dette en utfordring, da det er begrenset hvor mange talenter de kan hente dersom de må betale betydelige summer til breddeklubbene rundt omkring. Innherred erfarer at dette har vært en årsak til at flere spillere ikke har blitt signert de siste årene. Hvis en spiller skal spille i OBOS-ligaen, så må vedkommende ha profesjonell kontrakt.

Må finne en modell

Styreleder i LFK, Robert Eriksson, mener ordningen slik den er i dag både er skadelig for samarbeidet mellom klubbene i regionen og for spillernes utvikling.

Han mener klubbene må sette seg ned for å finne en modell som gjør at samarbeidet mellom breddeklubbene og LFK bedres.

– Først av alt må jeg få si at vi i Levanger fotballklubb er for utdanningskompensasjon, men modellen fungerer ikke optimalt. Det er utrolig synd, fordi vi ønsker at nordtrønderske talenter skal få vise seg frem på Moan, sier Robert Eriksson før han fortsetter:

Godt å våttå om utdanningskompensasjon

En spillers trening og utdanning foregår mellom 12 og 21 år.

Utdanningskompensasjonen skal reflektere nødvendige kostnader i de klubbene som har trent spilleren f.o.m. sesongen spilleren fylte 12 år t.o.m. sesongen spilleren fylte 21 år.

Solidaritetsmidlene skal være et økonomisk bidrag til klubbene som har bidratt til spillerens trening og utdanning f.o.m. sesongen spilleren fylte 12 år.

Kompensasjon for trening og utdanning skal betales når spiller under 23 år ved årets begynnelse inngår sin første profesjonelle kontrakt, hver gang profesjonell spiller under 23 år ved årets begynnelse melder overgang eller lånes ut til ny klubb, og spilleren opprettholder status som profesjonell.

(Kun den klubben spilleren forlater er da berettiget til slik kompensasjon.)

Hentet fra NFFs overgangsreglement.


– Levanger fotballklubb har et ønske om å løfte fotballen i regionen. Om vi finner en modell som gjør at vi har råd til å hente talentene og deretter la dem få prøve seg, så vil dette være en vinn-vinn-situasjon for oss og breddeklubbene. Et eksempel kan være at vi har et trappetrinnssamarbeid der vi betaler årlige summer, eller at vi har et grunnbeløp og betaler summer etter et visst antall kamper og dermed lykkes. Til gjengjeld kan vi da for eksempel låne ut spillere som ikke er god nok for oss i OBOS-ligaen. Bare se på Erlend Gustad som hevet Verdals herrelag i fjor.

Naturlig steg

Han påpeker at det ikke bør herske noen tvil om hvilken klubb som er satsingsklubben i Nord-Trøndelag, og at det å gå til Levanger FK for lovende talenter bør føles som et naturlig steg å ta på veien mot et enda høyere nivå.

– Vi ønsker at LFK skal være en attraktiv og naturlig klubb å gå til for lokale talenter. For oss er det ønskelig at talentene har et mål om å slå igjennom på Moan, sier Eriksson.

Slik som det fungerer nå er det ifølge styrelederen i LFK uheldig for talentene. De blir fastlåst i moderklubben sin, da Levanger fotballklubb ikke har råd til å hente dem.

– I tillegg skaper det entusiasme når det er lokale unge spillere på banen. Publikum ønsker jo å se mer av det, poengterer LFKs styreleder.

Ettersom det blir for dyrt for OBOS-liga-klubben å hente lokale talenter, så søker de heller etter alternative løsninger som er gunstige økonomisk. Utlendinger og spillere som har fylt 23 år blir da mer aktuelt for dem enn å hente en ung og lovende nordtrønder.

– Vi har ikke råd til å sløse bort store summer på en spiller som vi er usikker på om er god nok. Derfor går vi etter utlendinger eller spillere som er eldre enn 23 år. Vi kan risikere å bruke 160.000 kroner på en spiller som viser seg å ikke holde nivået, og for den summen får vi over en halv Adria Mateo Lopez eller en tropp-spiller som går ut og inn av startelleveren, forteller Robert Eriksson.

Dropp rivaliseringen

Levangers styreleder mener klubbene i fylket man må droppe rivaliseringen og ønsket om å se naboen mislykkes.

– Vi må heller heie på hverandre og samarbeide, påpeker Eriksson.

Han mener det optimale er at LFK befester sin posisjon, og at godt samarbeid mellom dem og breddeklubbene kan føre til at regionen får ett eller to lag på nivå tre.

Nordtrøndersk fotball har tidligere blitt regnet som noe av det dårligste i Norge, og dette frykter Eriksson kan bli et faktum igjen om man ikke gjør noe med samarbeidet mellom klubbene.

– For flere tiår siden var nordtrøndersk fotball bra. Vi hadde flere lag på nivå to i Norge på samme tid. Men se hva som skjedde. Rivaliseringen tok overhånd, og etter at Sjørdals/Blink rykket ned på nittitallet har vi kun hatt lag på tredje og fjerde nivå. Er det slik vi ønsker det, spør han retorisk.

Vuku og Verdal stiller krav

Innherred har pratet med styrelederne for fotballavdelingene i både Verdal IL og Vuku IL. Felles for begge klubbene er at de ønsker noe igjen når talenter går til LFK.

– Vi vil kreve det ja. Men, selve reglementet for dette har jeg ikke oversikten på, sier styreleder for fotball i Vuku IL, Geir Ove Granheim.

Styreleder i Verdal IL, Aslak Tiller, har ikke særlig kunnskap om reglementet, men forteller at de var inne på temaet i forbindelse med den polske keeperen Maciej Raniowski i fjor. Tiller ba avisa kontakte Christer Langland, og han kommer med følgende uttalelse til avisa:

– Dersom en spiller under kontrakt med Verdal IL ønsker overgang til annen klubb, medfølger det ofte en forhandling mellom klubber og spiller. Hvordan en slik forhandling i hvert enkelt tilfelle kan forløpe ønsker vi ikke å spekulere i, men i prinsippet er utdanningskompensasjon opprettet av FIFA/NFF for å honorere klubber for den utdanning/utvikling de har tilført den enkelte spiller. Verdal ILs mening er derfor at det etablerte regelverk skal følges.