Har laget vei for alt uten motor

Det er bare å begynne å bruke den nå, og alt blir ferdig før vinteren.
Sport

Sportsklubben Nessegutten har utvidet tilbudet sitt. Nå nylig ble en asfaltert vei lagt på nedsiden av fotballbanen, altså på motsatt side av bilveien. Dermed går det nå en asfaltert vei rundt hele anlegget på Levangernesset, forbi fotballbanen og rundt skolen. Veien kaller de en turvei, selv om den først var tenkt å være hovedsakelig ei rulleskiløype. Nå er den til for gående og all rullende aktivitet, hvilket inkluderer både rullestol, skateboard, rulleski, rulleskøyter, sykkel og så videre. Så lenge fremkomstmiddelet ikke har motor, er man velkommen.

Dette skriver Sportsklubben Nessegutten på sine nettsider onsdag, dagen etter veien var ferdig asfaltert.

Hold til venstre

Den nye delen av asfaltveien strekker seg fra gangstien midt på Gjembleflata i ytterkant av begge fotballbanene fram til skolens sykkelparkering. Samtidig er det blitt asfaltert vei til kjøkkeninngangen på samfunnshuset.

Etter hvert vil veien bli delt opp i to rulleretninger ved hjelp av en midtstrek på veien samt retningspiler.

– Inntil dette er på plass oppfordres brukerne til å følge venstre side (og gå med solen rundt skolen), skriver sportsklubben på deres nettsider.

Trafikksikkerhet i fokus

De oppfordrer folk til å ta hensyn ved bruk av veien, da det er mulig å få høy fart på enkelte farkoster på den nye veien - særlig ned fra Gjembleflata. Det er også mye folk som ferdes på området. Samtlige som skal til Nesheim eller banene på anlegget og kommer fra Gjermbleskorsen anbefales å bruke turveien fremfor gangveien langsmed bilveien. For da slipper man å krysse bilvei. Syklene kan parkeres på grusplassen bak kiosken.

– Trafikksikkerheten er et vesentlig poeng ved den nye veien. Området ved krysset ned til skolen er svært trafikkbelastet, og nå slipper man å krysse veien, sier lederen i skigruppa i Nessegutten, Sturla Lorås.

Med den nye veien på langsiden av fotballbanen har aktivitetesparken på Levangernesset en 1.2 kilometer lang asfaltert vei.   Foto: Sportsklubben Nessegutten

Klar til bruk

Den nye asfaltveien på siden er 350 meter lang og 4.5 meter brei. Hele løypa rundt skolen er nå på 1.2 kilometer. I tillegg til de praktiske fordelene og økt trafikksikkerhet, blir også klubbens sportslige tilbud beriket gjennom den nye veien.

– Siden den startet som ei rulleskiløype, blir den nok brukt en del til det, sier Lorås.

– Blir vel hele økter på den veien her nå?

– Ja, det her holder i massevis, svarer han.

Skilederen anslår at veien står fullstendig ferdig - med lyskastere, gjerder og det hele – en gang før vinteren. Det gjenstår en del, men folk kan begynne å bruke den allerede nå.