Nå blir det nytt samlingssted

Bygdefolket møter opp på dugnad når nytt klubbhus skal bygges for idrettslaget.

Driftige karer som legger ned mange dugnadstimer på Ekne. Arve Brenne(t.v.), Alfred Falstad, Torbjørn Brenne, Asbjørn Strøm, Einar Mahlum, Inge Skilbrigt og Magnar Bolstad.  Foto: Privat.

Sport

Det gjøres mye godt dugnadsarbeid i foreninger og lag rundt om i begge kommunene våre.