Kulda tok knekken på Roger

Målet om å kopiere fjorårsbragden ble hardt å oppfylle for Skogn-syklisten.

Hardhausen Roger Sevaldsen er en av få som sykler landets to lengste og hardeste sykkelritt bare med noen få dagers mellomrom.  

Sport

For ett år siden syklet Roger Sevaldsen fort i landets to lengste og hardeste sykkelritt bare med noen få dagers mellomrom. I år hadde Skogn-syklisten forhåpninger om å kopiere den bragden.