Styrte mot underskudd på én million - her er tiltakene de har iverksatt

Trenger likevel mer kontanter - og ber årsmøtet om lov til å ta opp lån.

Styreleder Robert Eriksson og resten av LFK-styret ber årsmøtet om fullmakt til å ta opp et likviditetslån på 500.000 kroner for å betale lønn resten av året og innfri utestående hos kreditorer. 

Sport

Mandag 24. september holdes det ekstraordinært årsmøte i Levanger Fotballklubb. Bakgrunnen er den utfordrende økonomiske situasjonen klubben har havnet i denne sesongen, og nødvendigheten av å bedre likviditeten - det vil si ha nok rene penger til å kunne betale de løpende utgiftene og lønn til ansatte.

– Det har vært en skuffende sportslig sesong for A-laget, og per dags dato ligger vi på sisteplass, med 12 poeng opp til sikker plass. Den økonomiske utviklingen har en viss sammenheng med resultatene. Dette har for eksempel ført til redusert publikumstilstrømning og mindre kiosksalg, påpeker styret i sin innledning til årsmøteinnkallingen.

Stor inntektssvikt

I den går det frem at klubben har opplevd inntektssvikt på over 1,4 millioner kroner i år, sammenliknet med budsjett. Klubben stipulerte med å gå 200.000 i overskudd denne sesongen.

Kommentar:

Hårsåre ledere har glemt verdiene sine

Både LFK-styret og daglig leder vekker oppsikt med sine handlinger om dagen.

Sponsorsvikt på 450.000 kroner er den største posten, men også 250.000 kroner i billettsalg, like mye i et økonomiprosjekt, mindre premiepenger fra NFF for tabellplassering enn regnet med (200.000 kroner), kiosksalg (100.000 kroner), 120.000 kroner i inntektssvikt på fotballskolen og 50.000 kroner mindre i tilskudd fra Norsk Toppfotball gjør tallet til noe over 1,4 millioner kroner.

På plussiden kan klubben bokføre spillersalg på nesten én million, 80.000 mer enn budsjettert fra NM og 80.000 ekstra i Nav-tilskudd.

Mange tiltak

Mye av inntektssiden går imidlertid bort i økte utgifter, på agenthonorar (240.000 kroner), dommerutgifter (60.000 kroner), baneleie (100.000 kroner), hybelleie (100.000 kroner), reisekostnader (100.000 kroner), lønnskostnader (200.000 kroner) og en liten «diverse-post» på 60.000 kroner, til sammen 860.000 kroner.

Dermed måtte styret iverksette tiltak for å unngå et underskudd på 922.000 kroner (prognose).

– På bakgrunn av pronosen har vi iverksatt en rekke tiltak, skriver styret og nevner:

– Redusert godtgjørelse i administrasjonen

– Redusert godtgjørelse til trenerne

– Redusert lønn til spiller

– Innsparing på bortekamper

– Sponsordugnad

– Bortfall av godtgjørelse ved antall spilte kamper

I tillegg venter klubben ekstra reisetilskudd fra Norsk Toppfotball og større «inntekter» i form av sykepenger.

– Konklusjonen etter disse tiltakene er at LFK styrer mot et driftregnskap i balanse, mener styret.

Har verdier - men ikke nok penger

Likevel sliter klubben med likviditeten, de har ikke stor nok kontantbeholdning.

– Det har vært utfordrende å klare å betale ut lønn hver måned, og i tillegg har vi en del utestående fordringer til enkeltleverandører.

Kassakreditt på 300.000 kroner er allerede tatt opp i år, med årsmøtets velsignelse. Men skal alle få lønn som normalt ut året må klubben i tillegg ta opp et likviditetslån.

– Gjør vi det, kan vi også betale det utestående til kreditorene, slik at vi bare har banken å forholde oss til.

Styret ber derfor årsmøtet om fullmakt til å ta opp et lån på 500.000 kroner, som skal bruks til å betjene de løpende utgiftene og innfri det de skylder. Verdien av spillerstallen vil bli stilt som pant for lånet.