Innrømmer bom, mangler og utfordringer - men forteller også om noe nytt og forbedret

Klubben tar selvkritikk, men påpeker at det jobbes godt.

Andreas Holmberg og Sander Sandvik mener Levanger FK må bli bedre på å samarbeide med naboklubbene.  Foto: Johannes Strand

Sport