Veteranenes julaften

La dem mimre om 1957 – og kvelden er reddet.

Ekspertene har full kontroll. Fra venstre Rolf Austad, Kjell Jacobsen, Arnfinn Aunøien, Aksel Gunnar Olsen, Lasse Juberg, Ole Marin Einarsen og Knut Aasland. 

Sport