Ønsker å bruke et område her til å ha en ny isflate - kommer også med forslag til hvor et friidrettsanlegg kan ligge

Påpeker at det skal etableres erstatningsanlegg når helsehuset kommer.

Verdal idrettsråd mener man kan bruke et område på sentralidrettsanlegget til ny is- og ballflate.  Foto: Johannes Strand

Sport

Verdal idrettsråd har sendt et høringsinnspill til Verdal kommune. Dette i forbindelse med at det kommer et nytt helsebygg der det i dag er friidrettsbane og is- og ballflate. Idrettsrådet viser til detaljreguleringen, og påpeker at det skal være etablert erstatningsbane for idrett og aktivitet innenfor planområdet.