Friidrettsklubbens fremtid opp til diskusjon

Mandag bør friidrettsinteresserte verdalinger kjenne sin besøkelsestid.

Ingeborg Østerås og resten av styret i Verdal friidrettsklubb tar opp fremtiden til klubben til debatt. 

Sport

Det er Ingeborg Østerås i styret i Verdal friidrettsklubb tydelig på i sin invitasjon til det åpne møtet mandag 11. februar mellom klokken sju og ni på kvelden, i dagligstua på Bakketun folkehøgskole.

– Verdal FIK er en overbygningsklubb med ansvar for friidrettsaktivitet for utøvere over 13 år, mens samarbeidsklubbene i bygdene har ansvaret for rekrutteringen. Friidrettsinteresserte verdalinger må ta stilling til om de fortsatt ønsker en friidrettsklubb i Verdal, eller om aktiviteten helt og holdent skal foregå ute i de andre idrettslagene, påpeker Østerås.

Må kanskje ta rekrutteringsansvar

Hvis det er ønskelig med å fortsatt ha en egen friidrettsklubb, mener hun at man blant annet må se på om denne bør ta større ansvar for rekrutteringen enn hva tilfellet er i dag.

– Noen må dessuten ta ansvar for å bekle styreverv og andre oppgaver som må gjøres for å holde en idrettsklubb i drift, sier Ingeborg Østerås, som sammen med resten av styret ønsker å få innspill både på dette og andre ting i mandagens møte.

Klubben må nok revitaliseres - et nytt anlegg kan være en nøkkel for dem

De er nede i en bølgedal, men fremtiden kan likevel være svært lys.


Statusrapport

Aller først i møtet kommende mandag vil det bli gitt en orientering om ståa i friidrettsklubben per i dag.

– Er du friidrettsinteressert og verdaling, bør du absolutt kjenne din besøkelsestid og si din mening om fremtidig friidrettsaktivitet i Verdal, fremhever Ingeborg Østerås på vegne av styret i Verdal friidrettsklubb.